ترجمه سند "ويژگی های اصلی نظام های گزیر مؤثر مؤسسات مالی"

بانک مرکزی، سند «ويژگی های اصلی نظام های حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی» از انتشارات هيأت ثبات مالی را ترجمه و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  بحران‌های مالي و بالأخص بحران‌های بانکی تهديدهايی هستند که به‌طور بالقوه می‌توانند ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی را در هر کشوری با مخاطرات جدی مواجه کنند بر همين اساس، ضروری است مقامات سياستگذار و ناظر بازارهای مالی، اقدامات و تدابير لازم برای پيشگيری و مديريت بحران‌ها را اتخاذ کنند تا بتوانند علاوه بر نشان‌دادن واکنش سريع به وقايع بحراني‌ با کمترين هزينه آن را مديريت نمايند. در همين خصوص بحران مالی سال 2007 ميلادی و آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای درگير به خوبی نشان داد که مقامات بخش‌های مختلف مالی در کشورهای ذی‌ربط در انجام واکنش‌های سريع جهت کنترل ريسک‌ها و ضعف‌هايی که آن‌ها را تهديد می‌کرد، ضعف‌ها و کاستی‌های جدی داشتند. لذا برای رفع اين نقيصه، سازمان‌های بين‌المللی نظير هيأت ثبات مالی، بانک تسويه بين‌المللی و همچنين مقامات ناظر مالی در کشورهای عمدتاً توسعه‌يافته، اصلاحات مختلفی را در حوزه‌های سه‌گانه ايجاد ترتيبات نهادی مناسب، تدارک اطلاعات کافی و مربوط و تدارک ابزارهای قوی و کارا در چارچوب‌های قانونی و مقرراتی خود اعمال کردند. از جمله مهمترين اين نوآوری‌ها در پيشگيری و مواجهه با بحران‌های مالی و بانکی، ايجاد چارچوب‌های نهادی و ابزارهای اجرايی قوی در خصوص موضوعات بازسازی و حل و فصل مالی بانک‌ها و ساير مؤسسات مالی مشکل‌دار بوده است. چه قبل از آن بسياری از کشورها فاقد حمايت قانونی، سياست‌ها و رويه‌های لازم برای بازسازی و حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار بودند و ابزار کمک به چنين بانک‌هايی عمدتاً روش نجات از بيرون بود.

در همين راستا، کشورهای عضو گروه بيست در سال 2009 با افزايش دامنه اهداف و وظايف مجمع ثبات مالی به تأسيس هيأت ثبات مالی (Financial Stability Board (FSB)) اقدام کرد. این هيأت در سال 2011 ويژگي‌های اصلی نظام‌های حل و فصل مالی مؤثر مؤسسات مالی را با عنوان « the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes)» مشتمل بر 12 سرفصل تهيه و برای اعضای گروه بيست الزام‌آور کرد. علاوه بر اين، در سال 2014 هيأت ثبات مالی به منظور تکميل پيوست‌های سند مزبور، رهنمودهايی را در خصوص اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار ارايه کرد که مبتنی بر آن، ويژگی‌های تکميلی برای استفاده در بازارهای بيمه، زيرساخت‌های بازار مالی (FMIs) و حمايت از دارايی‌های مشتری در فرآيند حل و فصل مالی به ويژگی‌های اصلی اضافه شد. این اسناد به عنوان ضميمه هايی در ويرايش سال 2014 سند ويژگی‌های اصلی لحاظ شده است. ليکن هيچ گونه تغييری در متن ويرايش سال 2011 سند دوازده ويژگی اصلي روی نداده است. همچنين سند ويژگی های اصلی مشتمل بر مبانی کليدی برای نظام‌های حل و فصل مالی انواع مؤسسات مالی که می توانند در مواقع شکست دارای آثار سيستمی باشند، است.

در يک جمع‌بندی می‌توان چنين عنوان داشت که سند Key Attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترين آثار مخرب بر ‌ثبات مالي را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسياری از کشورهای جهان دارای قوانين مشخص چه به‌صورت قانون مجزا يا به‌صورت اصلاحيه قانون بانکداری يا ساير قوانين مشابه در خصوص موضوع بازسازی و حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار هستند. بر اين اساس و نظر به اهميت موضوع و بسط و نشر مبانی نظری آن و نيز لزوم ايجاد آمادگی و انجام اقدامات پيشگيرانه و همچنين افزايش توان واکنش سريع به تحولات بازارهای پولی و مالی و تعامل با بانک های مشکل‌دار در کشور با رويکرد صيانت از حقوق و منافع عامه و پيشگيری از وقوع بحران‌های بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در اولين گام ترجمه سند Key Attributes  به عنوان يکی از مهمترين اسناد بين‌المللی در اين خصوص را در دستور کار خود قرار داد.

برای مطالعه متن ترجمه اینجا کلیک کنید.