آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق‌عضويت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها

(به همراه آخرین مصوبات هیأت وزیران تا تاریخ 1400/08/29)

جهت دانلود فایل آیین نامه اینجا را کلیک فرمایید.