آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق‌عضويت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها

(به همراه آخرین مصوبات هیأت وزیران تا تاریخ 1396/02/30)

جهت دانلود فایل آیین نامه اینجا کلیک فرمایید.