پیام مدیرعامل

بسم الله الرحمن الرحیم

موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف اقتصادی همواره مرهون تلاش هایی است که برای تحقق ثبات مالی انجام می دهند. به همین دلیل، راهبردها، برنامه ها واقدامات دولت ها در تامین ثبات مالی جایگاه ویژه ای در نظام سیاستگذاری و مدیریتی آنها دارد و روز به روز متکامل تر و متعالی تر می شود. تجربه بحران های اقتصادی که همچون طوفان های سهمگین زیر ساخت های اقتصادی را درهم می نوردد وبنیان های اقتصادی را متزلزل می کند، انگیزه های دو چندانی را برای تمرکز بر سازوکارهای ثبات مالی ایجاد می نماید. گرچه در ابتدا دولت ها صرفا به سلامت مالی توجه داشتند و از طریق ایجاد و ارتقاء شبکه سلامت مالی با موضوع مواجه می شدند اما با ملاحظه کفایت آن، به سمت ایجاد و تعالی شبکه ثبات مالی روی آوردند که هم دامنه گسترده تری از محیط اقتصادی را پوشش می دهد و هم ارکان متنوع تر و ابزارها و روش های قدرتمند تری را به کار می گیرد. البته سیاستگذاران و نخبگان اقتصادی و مالی کماکان معتقدند که سپر پولادین شبکه ثبات مالی هم تاب تحمل سرکشی بحران های اقتصادی را ندارد و همواره باید درحال چاره اندیشی و چاره سازی بود. 
به هرحال در آخرین معماری شبکه ثبات مالی چهار رکن اصلی تعریف می شود که شامل بانک مرکزی، نهاد ناظر، مقررات احتیاطی و صندوق ضمانت سپرده ها است که در کنار رکن چهارم که همان دولت و حمایت دولت است، ماموریت تامین ثبات مالی را به عهده دارند. با تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها به عنوان یکی از نهادهای بنیادین در نظام مالی کشور، می توان گفت ترکیب اسمی شبکه ثبات مالی کامل شده است، اما این بدان معنا نیست که ما از یک شبکه ثبات مالی کافی و وافی برخوردار هستیم. مسیری طولانی برای هویت بخشی و بهره مندی از توان مندی های این شبکه پیش رو داریم.
 صندوق ضمانت سپرده ها درایران ان شاءالله تلاش می کند با همراهی بانک ها و موسسات اعتباری عضو، بهره مندی از همراهی مدیران وکارشناسان و کارکنان نظام بانکی، بهره گیری از دانش صاحبنظران وخبرگان دانشگاهی و اجرایی کشور، تجربه سایر صندوق ها در دنیا و هماهنگی با سایر ارکان شبکه ثبات مالی ایران، فضای مطمئنی را برای سپرده گذاران فراهم آورد.