رشد 12.1 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی

منبع : بانک مرکزی

در 6 ماهه نخست سال 1397 محقق شد؛

رشد 12.1 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی

 ۲۸ مهر ۱۳۹۷

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های اقتصادی در 6 ماهه نخست سال 1397 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 12.1 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 6 ماهه نخست سال 1397 مبلغ 3032.1 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 327.9 هزار ميليارد ريال (معادل 12.1 درصد) بیشتر شده است.

بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در 6 ماهه سال جاري مبلغ 1861.2 هزار میلیارد ریال معادل 61.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 136.6 هزار میلیارد ریال معادل 7.9 درصد رشد داشته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6  ماهه نخست سال جاري معادل 694.4 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1861.2 هزار میلیارد ریال) است.

خاطر نشان می شود از مجموع 846.7  هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، مبلغ 694.4 هزار ميليارد ريال (معادل 82 درصد) برای تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

بر اساس این گزارش تعداد 134146 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.3 میلیارد ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش خدمات نیز تعداد 2412984 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي داشت. 

تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت در 6 ماه نخست سال 1397 32 KB -  

تعداد و مبلغ تسهيلات پرداختي بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکيک بخش های اقتصادی در 6 ماه نخست سال 1397 17 KB -  

رشد تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش‌های اقتصادی