سال ۱۳۹۶ هم با تورم تک رقمی به پایان رسید

منبع : بانک مرکزی

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۶ درصد است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:


- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در اسفندماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۴.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزايش يافت.


- شاخص مذکور در اسفند‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۳ درصد افزايش داشته است.

تورم تک رقمی