تأمین ارز برای نیازهای واقعی کشور

منبع : بانک مرکزی

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد

تأمین ارز برای نیازهای واقعی کشور

 ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون صرفاً در بازار ثانویه بیش از 2.2 میلیارد یورو ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان با متوسط نرخ هر یورو 11 هزار تومان عرضه و در جهت تأمین نیازهای مواد اولیه و واسطه های بخش های صنعتی کشور قرار گرفته است. همچنین بانک مرکزی طی دو ماه اخیر معادل 2 میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است.

همچنین بانک مرکزی باتوجه به نرخ سازی های غیرمعاملاتی که در فضای مجازی در چارچوب  جنگ روانی ایجاد شده علیه کشورمان شکل می گیرد، تأکید می کند این بانک تمام تلاش خود را برای تأمین ارز نیازهای واقعی کشور به کار خواهد گرفت.

تأمین ارز برای نیازهای واقعی کشور