افزایش نرخ‌ های سود توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد/ سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی

منبع : بانک مرکزی

افزایش نرخ‌ های سود توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد/ سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی

 ۲۴ تير ۱۳۹۹

سقف های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در يکهزار و دويست و نود و هفتمين جلسه مورخ 1399.4.24 به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزايش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.

علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری را به شرح زیر تعيين کرد:
 
* سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد   
 
* سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت ويژه سه ماهه: 12 درصد    

* سپرده سرمايه‌گذاری کوتاه مدت ويژه شش ماهه: 14 درصد     

* سپرده سرمايه‌گذاری با سررسيد يک سال: 16 درصد

* سپرده سرمايه‌گذاری با سررسيد دو سال: 18 درصد

افزایش نرخ‌ های سود توسط شورای پول و اعتبار، سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی