آمار منتشر شده بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا

منبع :

آمار و اطلاعات مختلف اقتصادی کشورهای دنیا، از جمله تولید ناخالص داخلی و میزان رشد سالانه آنها در سایت بانک جهانی قرار گرفت. 
جهت استفاده از این اطلاعات می توانید به لینک http://databank.worldbank.org و یا به بخش دانلود مراجعه  بفرمایید.

بانک جهانی تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا