رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی خبر داد؛ تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد

منبع : بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی خبر داد؛

تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد

 ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در صفحه شخصی اینستاگرامی خود نوشت:

نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می دهد رشد سه ماههٔ سوم تولید کارگاههای بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد نه ماههٔ آن حدود ۸ درصد بوده است. اين گزارش از تداوم رشد بخش حقيقى اقتصاد حکایت می کند. 

در پایان بهمن ماه رشد ۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه پول ۳۵.۳ درصد شد. رشد ۱۲ ماهه پول در مهر ماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ درصد بود. رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه ۲۸.۱ درصدو در دی ماه ۳۴.۳ درصد بود. روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متأثر از کاهش انتظارات تورمی است.

با توجه به كاهش انتظارات تورمى (كه يكى از نشانه های آن، كاهش نرخ معاملات حواله های ارزی صادر کنندگان عمده به كانال ٢٢٠٠٠ تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته درسامانه نیما می باشد) و عدم ضرورت افزايش نرخ سود، برنامه بانك مركزى برمبنای قرار دادن نرخ سود حول ميانگين دالان نرخ سود است.

در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی، خصوصاً، استفاده ازعملیات ریپو، انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت. بانك مركزى براى پرهيز از افزايش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدوديت رشد ترازنامه بانکها است.

تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد