براساس محاسبات بانک مرکزی؛ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال 1399 به عدد 7.7 درصد رسید / رشد 3.6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1399

منبع : بانک مرکزی

براساس محاسبات بانک مرکزی؛

رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال 1399 به عدد 7.7 درصد رسید / رشد 3.6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1399

 ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

رشد اقتصادی کشور پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال 1399 و براساس محاسبات مقدماتی به 7.7 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال 1390) در سال 1399 به عدد 6358.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل به میزان 3.6 درصد افزایش یافته است.

ذکر این نکته ضروری است، رشد تولید ناخالص داخلی که به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها از فصل دوم سال 1397 منفی بود، در فصل سوم سال 1398 مثبت شد. لیکن تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-19 تداوم نیافت و در فصول چهارم سال 1398 و اول سال 1399 مجددا ارقام منفی را تجربه کرد. 

با این وجود، پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال 1399 به میزان 5.4 درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم سال 1399، در فصل چهارم این سال به 7.7 درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل 0.2- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال 1399 به ترتیب به 3.5، 3.0 و 3.6 درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل 2.5 درصد برآورد شده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های تداوم رشد اقتصادی، از ابتدای سال 1397 روند نزولی شدیدی در پیش‌گرفته بود که این روند با شیوع ویروس کووید-19 در نیمه اول سال 1399 نیز تداوم یافت. با این وجود تحقق رشد 2.2 و 8.2 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب در فصول سوم و چهارم سال 1399 در مجموع رشد 2.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1399 را رقم زده است؛ بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موید تقویت چشم انداز اقتصادی مثبت اقتصادی کشور در فصول آتی است.

هر چند که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال 1399 به میزان 0.4 درصد کاهش داشت، لیکن در نظر گرفتن رشد قابل قبول (2.8 درصدی) هزینه‌های مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یاد شده، می‌توان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد. علاوه بر این، رشد 23.4 درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال 1399 نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.

در مجموع وضعیت عملکرد تولید ناخالص داخلی، نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.

گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران سال 1399 429 KB -   

رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال 1399