فراخوان مقاله بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی

منبع :

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور كسب اطلاعات بيشتر و براي دريافت شرايط پذيرش و نحوه ارسال مقاله به وب سايت مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران به آدرس www.ibi.ac.ir مراجعه نماييد.

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری بین الملل» درنیمه اول شهریورماه سال جاری و به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می شود.

فراخوان مقاله بیست هفتمین همایش بانکداری اسلامی