با تصویب هیئت وزیران ؛ علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی شد

منبع : بانک مرکزی

با تصویب هیئت وزیران ؛

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی شد

 ۱۴ مهر ۱۴۰۰

 دکتر علی صالح آبادی به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح آبادی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی  و با تصویب هیئت دولت به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

در کارنامه مسئولیت های اجرایی وی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران  و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار دیده می شود.صالح آبادی دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران است.

پیش از این دکتر اکبرکمیجانی از تیرماه سالجاری ریاست کل بانک مرکزی را عهده دار بود.

گفتنی است، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور رئیس‌کل‌بانک‌مرکزی‌‌ به‌پیشنهاد‌ وزیر ‌امور‌اقتصادی‌و‌دارایی ‌و‌ با ‌تصویب ‌هئیت‌دولت و‌حکم‌رئیس‌جمهور‌ منصوب ‌می شود.

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی شد