گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 1400 منتشر شد

منبع :

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 1400 منتشر شد

 ۱۶ فروردين ۱۴۰۱

تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه سال 1400، به 6.8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 29.6 درصد افزايش نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معامالت ملکی شهر تهران 351.2 ميليون ريال بود که حاکی از افزايش 6.2 درصدی نسبت به ماه قبل است.

همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه اسفند ماه سال 1399 (معادل 93.7درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال 1400 است.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 1400» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 1400 887 KB -   

تحولات بازار مسکن شهر تهران اسفند ماه سال 1400