نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال 1401 منتشر شد

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال 1401 منتشر شد

 ۲۶ تير ۱۴۰۲

نماگرهای اقتصادی شماره 110، سه ماهه سوم سال 1401 به منظور استفاده عموم در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص‌های عمده اقتصادی در این نشریه در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهیهاي خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ‌های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

برای دریافت نسخه الکترونیکی این نشریه اینجا را کلیک کنید.

نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال 1401