گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه 1401 منتشر شد

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه 1401 منتشر شد

 ۲۸ تير ۱۴۰۲

جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه سال 1401 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه است.

بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارايی ها و بدهی های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامی می‌شود.

در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غيرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غيرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد ارائه شده است.

بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و خلاصه وضعيت اوراق مالی اسلامی است.

این نشریه صرفاً به صورت الکترونيکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه 1401